Návrh a realizace konstrukce autonomního mobilního robotu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a výrobě funkčního vzorku podvozku autonomního robotu. Jsou posuzovány různé varianty řešení, hodnoceny jejich klady, zápory a z pohledu dostupných možností výroby a funkčnosti vzorku je vybráno nejvhodnější reálné řešení. V práci jsou popsány jednotlivé komponenty realizovaného řešení funkčního vzorku.
This bachelor's thesis discusses about the design and manufacture of a functional under carriage for an automon robot. Analysed are several solution options, with their pros and cons and avaliable manufacturing proceses. Selected is the most viable and realistic solution. The thesis covers individual components and the resulting outcome of a functioning model.
Description
Citation
VRÁTIL, Š. Návrh a realizace konstrukce autonomního mobilního robotu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
Doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda) Prof. Ing. Tomáš Saloky, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Martin Halaj, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen) Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO