Proces výběru dodavatele pro opravy strojních zařízení ve výrobních provozech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na proces výběru dodavatele pro opravy strojních zařízení ve výrobním provozu oddělení Externích oprav. Pro přehlednost procesu byla vytvořena procesní mapa, která má za úkol celý proces popsat a zpřehlednit. Byla provedena analýza všech činností procesu, z nichž byly vytipovány ty časově náročné. Pro ně byla navržena opatření, která by měla vést ke snížení doby trvání celého procesu. Pro oddělení Externích oprav byla vypracována a vyhodnocena SWOT analýza, díky které může oddělení reagovat na příležitosti a hrozby.
This bachelor thesis focuses on a process of selecting a supplier for repairs of machinery at a manufacturing plant in an External repair department. For the process clarity, a process map which describes the process and makes it clear was created. An analysis for partial activities was made, where time consuming activities were selected, for which steps to reduce duration of the process were devised. A SWOT analysis for the external repair department has been developed and evaluated, which should help to respond to opportunities and threats of the department better.
Description
Citation
FRANCOVÁ, K. Proces výběru dodavatele pro opravy strojních zařízení ve výrobních provozech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Vít Kratina (místopředseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2019-06-18
Defence
Otázky vedoucího práce - nepoloženy. Otázky oponenta práce - zodpovězeny. Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA - Vysvětlení stanovení vah ve výsledné bodové kalkulaci. Odpovězeno. Ing. Vít Kratina - Navrhovaná opatření - které konktrétní opatření mají největší vliv na zkrácení délky výroby? Benefit odstávky. Odpovězeno částečně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO