Systém správy konfigurací páteřní sítě Cisco

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem diplomové práce bylo vytvořit aplikaci pro správu konfigurací páteřní sítě od firmy Cisco. Tato aplikace měla umožnit uživateli jednoduchou a přehlednou manipulaci s konfiguračními soubory. Jejím úkolem bylo komunikovat se zařízením pomocí vzdáleného připojení a stahovat podle potřeb uživatele konfigurační soubory. Program měl splňovat i funkci opačnou – nahrávat konfigurační soubory zpět na zařízení. Dále měla aplikace poskytovat možnost ověření dostupnosti zařízení pro vzdálené připojení. V realizaci byl pro ověření dostupnosti použit protokol ICMP, vzdálené připojení obstarává protokol telnet a pro přenos konfiguračních souborů se používá protokol TFTP. Program je realizován multivláknově v jazyce Java s podporou grafické knihovny Swing. Podporuje verzování konfiguračních souborů. Uživateli je umožněno ovládat program za chodu i pomocí editace textového souboru, do kterého program ukládá svou konfiguraci. Program a jeho vlastnosti jsou podrobně popsány v druhé části práce. První část je věnována teoretickým poznatkům z oblasti IP sítí a konfigurace zařízení Cisco v páteřní síti pomocí vzdáleného připojení.
The main aim of the master thesis was to create an application for backbone network configuration management. The priority of the application was to be effective and easy to take. Program has to be able to communicate with network devices by remote control and to download and upload configuration files. The program has enable also availability verification for remote control. For this purpose the ICMP protocol was used. The remote control is provided by telnet protocol and the protocol TFTP has been chosen for file tranfers providing. The application is a multithreading application based on the Java programming language. The Java graphic library Swing was used for GUI creation. The application supports file versioning, the configuration of the program can be saved as a text file, which can be easy changed by user. The program and its features are described in the second part of this thesis. The first part deals with theoretical facts about the IP networks and remote control of the Cisco backbone network devices.
Description
Citation
BARTOŠ, J. Systém správy konfigurací páteřní sítě Cisco [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. (předseda) Dr. Ing. Jiří Přibil (místopředseda) Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Krejčí, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Průša, Ph.D. (člen) Ing. Michal Polívka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Jaké konfigurace DMZ znáte? Bylo použito SSH nebo Telnet? Jaký byl přínos Vaší práce?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO