Návrh systému hodnocení zaměstnanců ve vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se věnuje problematice hodnocení a motivace zaměstnanců ve společnosti T-Trading, s.r.o. Nejprve obsahuje teoretické poznatky z problematiky motivace, stimulace a hodnocení zaměstnanců. V analytické části představuje společnost a popisuje současný stav hodnocení ve společnosti. Na základě vyhodnocení provedeného průzkumu podává návrh změny vedoucí ke zlepšení motivace a hodnocení zaměstnanců.
This bachelor thesis follows the problem of an employee evaluation and motivation in the company T-Trading, s.r.o. Initially, it includes theoretical knowledge of the issue of the motivation, stimulation and the employee evaluation. In the analytical part outlines the company and describes the present condition of the evaluation in the company. On the basis of the evaluation of the research it suggests changes leading to improvement of the motivation and the employee evaluation.
Description
Citation
VALÍČKOVÁ, K. Návrh systému hodnocení zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (předseda) Ing. Miroslav Kuba (místopředseda) Mgr. Miroslav Penka (člen) Ing. Martina Pivodová (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO