Finanční analýza vybrané firmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti Slovácké strojírny a.s. Tato práce hodnotí finanční situaci společnosti v letech 2007-2011 pomocí analýzy účetních výkazů a na základě výsledků provedené finanční analýzy formuluje doporučení pro zlepšení stávající situace společnosti.
This bachelor’s thesis deals with the financial analysis of the company Slovácké strojírny a.s. This thesis analyses the financial situation of the company in the years 2007-2011 using the analysis of financial statements. It formulates recommendations to improve the current situation of the company on the basis of the results of the financial analysis.
Description
Citation
TOMALOVÁ, V. Finanční analýza vybrané firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) Ing. Vladimír Hibš (místopředseda) Ing. Michal Polák, Dr. (člen) JUDr. Ilona Rašovská (člen) Ing. Martina Pivodová (člen)
Date of acceptance
2013-06-17
Defence
Otázky vedoucí bakalářské práce, viz příloha. Otázky oponenta bakalářské práce, viz příloha. 1) Ing. Hibš: Může komentovat vysoký podíl osobních nákladů na tržbách? 2) Ing. Polák: Proč navrhujete vymáhání pohledávek až po uplynutí 60 dnů od splatnosti?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO