Návrh rozšíření spektrometru pro měření absolutní odrazivosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předkládaná práce se zabývá návrhem nástavce a jeho konstrukčním řešením pro měření absolutní odrazivosti pomocí přístroje Perkin Elmer Lambda 45. Práce je rozdělená celkem do tří částí. První část se zabývá základní teorií optiky, jejíž znalost je potřeba pro správnou funkci optické části. Druhá část obsahuje přehled uspořádání nástavců používaných v praxi pro měření jak relativní, tak absolutní odrazivosti. Poslední část zahrnuje optické a konstrukční řešení nástavce.
This paper describes the design and the design solution of an extension for measurement of an absolute reflectance using Perkin Elmer Lambda 45. This paper is divided into three parts. The first part deals with the basic theory of optics, knowledge of which is necessary for the proper function of the optical components used in the design. The second part provides an overview of configurations used in the practice to measure both the relative and the absolute reflectance. The last section includes the final design solution of the extension.
Description
Citation
ŠUSTEK, Š. Návrh rozšíření spektrometru pro měření absolutní odrazivosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)
Date of acceptance
2014-06-26
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO