Energy Recovery from Wastewater: A Study on Heating and Cooling of a Multipurpose Building with Sewage-Reclaimed Heat Energy

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019-12-22
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
MDPI AG
Altmetrics
Abstract
To achieve technically-feasible and socially-desirable sustainable management of urban areas, new paradigms have been developed to enhance the sustainability of water and its resources in modern cities. Wastewater is no longer seen as a wasted resource, but rather, as a mining ground from which to obtain valuable chemicals and energy; for example, heat energy, which is often neglected, can be recovered from wastewater for diferent purposes. In this work, we analyze the design and application of energy recovery from wastewater for heating and cooling a building in Brno (Czech Republic) by means of heat exchangers and pumps.
K dosažení technicky proveditelného a sociální udržitelného managmentu v urbanizovaných celcích byly vyvinuty nástroje pro hospodaření s vodou a jejich zdroji v modeních městech. Odpadní vody už nejsou uvažovány jako odpad bez využití, ale jako zdroj pro těžbu chemikálií nebo tepelné energie. V této práci analyzujeme návrh a aplikaci využití energie z odpadních vod pro vytápění a chlazení budovy v Brně pomocí tepelných výměníků a čerpadel.
Description
Citation
Sustainability. 2019, vol. 12, issue 1, p. 1-11.
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/1/116#
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO