Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřená na hodnocení finanční situace společnosti ZV - Nástroje s. r. o., v období let 2009 – 2012, za pomocí metod finanční analýzy, které vycházejí z údajů účetních výkazů podniku za sledované období. Na základě provedené finanční analýzy bude ve spolupráci s vedením společnosti navržen možný postup, jehož cílem je zlepšení stávající finanční situace podniku v budoucích letech.
This Bachelor´s thesis is focused on the financial evaluation of the company ZV-Nástroje Inc., in the period 2009 – 2012, using methods of the financial analysis, based on data from financial statements of the company during the reporting period. Based on the given analysis, the improvements of the company’s current situation in future years will be proposed in cooperation with the company.
Description
Citation
PILNÁ, P. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
Doc. Ing. Jan Klíma, CSc. (předseda) JUDr. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Průdek (člen) Mgr. Miroslav Penka (člen)
Date of acceptance
2013-06-17
Defence
Otázka vedoucího práce: Odpovězeno v plném rozsahu Otázka oponenta práce: Odpovězeno v plném rozsahu Ing. Průdek: Co vyvozujete z hodnoty záporného vlastního kapitálu? Odpovězeno v plném rozsahu Mgr. Penka: Jak by měla společnost postupovat, pokud by po delší dobu byla předlužená? Odpovězeno v plném rozsahu
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO