Přenesení Netflow/Combo6 sondy z Linuxu do FreeBSD

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce se zaobírá a řeší problém vývoje ovladačů na operační systém FreeBSD a rozebírá jednotlivé kroky nutné k jejich implementaci. Dále popisuje modularitu ovladačů a základní technologie používané v tomto operačním systému. Mimo jiné si klade za cíl vytvořit ovladač pro stěžejní kartu projetku Liberouter Combo6x. Výstupem práce by měl být kompletní ovladač s podporou DMA přenosů a přerušení.
The thesis deals with the problem of developing device drivers for FreeBSD operation system and explains particular steps necessary for their implementation. Furthermore, it describes modularity of drivers and basic technologies used in this operation system. Its purpose is to create a device driver for the principal card Combo6x of the Liberouter project. The output of the thesis should be a complete device driver supporting DMA transfers ant interrupts.
Description
Citation
GREŠŠA, P. Přenesení Netflow/Combo6 sondy z Linuxu do FreeBSD [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2009-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO