Průkaz energetické náročnosti budovy a energetický posudek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato bakalářská práce řeší energetické hodnocení bytového domu. V teoretické části se práce zabývá tepelnými čerpadly, jelikož v praktické části navrhuje tepelné čerpadlo jako úsporné opatření. Ve výpočtové části se nachází analýza energetických potřeb a toků budovy a energetické hodnocení budovy. Projekt obsahuje průkaz energetické náročnosti budovy a energetický posudek.
This bachelor thesis solves the energy assessment of the apartment building. The theoretical part deals with heat pumps, because in the practical part the heat pump is proposed as a saving measure. In the computational part there is an analysis of the energy needs and flows of the building and energy assessment of the building. The project includes certificate of energy performance of the building and energy assessment.
Description
Citation
SLOŽIL, J. Průkaz energetické náročnosti budovy a energetický posudek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO