Spokojenost zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na zjištění úrovně spokojenosti zákazníků vybrané prodejny společnosti Lidl Česká republika v.o.s. Na základě provedené analýzy prostředí společnosti a výsledků dotazníkového šetření spokojenosti zákazníků jsou navržena doporučení vedoucí ke zvýšení úrovně spokojenosti zákazníků. Návrhy jsou zpracovány ve verbální i grafické formě. Navrhovaná řešení jsou zpracovaná pomocí koncepce projektového trojimperativu.
This bachelor’s thesis is focused on analysing the customer satisfaction level of selected store retail chain Lidl Czech republic. The recommendations are designed to increase the level of customers satisfaction based on the results of the analysis of the marketing environment and results of customer satisfaction survey. Proposal were processed in verbal and graphical form. The proposed solutions are based on the concept of Triple Constraint.
Description
Citation
ŠIMKOVÁ, A. Spokojenost zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) Ing. Lucie Mašterová, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Zemánková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-20
Defence
Otázky vedoucího: Nebyly položeny. Otázky oponenta: Zodpovězeny. Ing. Lucie Koleňáková, Ph.D.: Připomínka k nekonzistenci uváděných nákladů, kdy některé jsou vyčísleny na zaměstnance a den, jiné na investiční akci. Z čeho vyplývá vaše přesvědčení o efektu předkládaných návrhů? Zodpovězeno..
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO