Návrh hydraulického upevnění hořáku.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením uchycení a řízení plynového hořáku. První část je věnována obecnému pojednání o výrobě umělého kameniva a jeho použití. Další části jsou věnovány možnostem hlídání hladiny vsázky, která má hned pod hořákem vysoké teploty okolo 900 - 1000 °C. V poslední části je proveden návrh mechanismu, který udržuje hořák v konstantní výšce nad hladinou.
This bachelor thesis deals with constructional solution of gas burner clamping and control. The first part is dedicated to the general treatise about artificial aggregate production and its usage. Following parts look into possibilities of guarding the level of charge, which has just under burner high temperatures around 900 - 1000 °C. Proposal of mechanism, which keeps burner in constant height above the level, is done in last part..
Description
Citation
PRINC, P. Návrh hydraulického upevnění hořáku. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jan Brandejs, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc. (člen) doc. Ing. David Paloušek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-11
Defence
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO