Petriho sítě pro expertní systémy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je popsat základní atributy expertního systému pomocí Petriho sítí. Pozornost je věnována zejména tvorbě znalostní báze, způsob uchovávání a reprezentace znalostí. Dále je zde popsán zásadní rozdíl při tvorbě báze znalostí pro diagnostický a plánovací expertní systém z hlediska struktury Petriho sítí. Jsou zde popsány podmínky použití Petriho sítí a způsob interpretace znalostí pro inferenční mechanismus jak u diagnostických tak u plánovacích expertních systémů. Rovněž je zde předvedeno použití Petriho sítí vyšší úrovně a jazyk popisující strukturu Petriho sítě.
Purpose of this master thesis is description of base parts of expert system with using Petri nets. Attention is mainly concentrate to knowledge base, way of storing knowledge. Next parts are describing main different between production base knowledge for planning or diagnostic expert system from Petri nets view. In this thesis conditions of using Petri nets and way of interpretation knowledge for inference mechanism in planning and diagnostic expert system are described. Using of high level Petri nets and language describing Petri nets structure and behaviour are demonstrated in next part of this thesis.
Description
Citation
MILLION, P. Petriho sítě pro expertní systémy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek, Dr. (předseda) prof. Ing. František Zezulka, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen) Ing. Soběslav Valach (člen) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Student prezentoval výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázku oponenta i otázky komise v diskusi.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO