Digitálně řízený lineární zdroj

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tématem této bakalářské práce je návrh a realizace laboratorního zdroje s digitálním řízením. Zdroj obsahuje dva samostatné, galvanicky oddělené kanály s výstupními parametry 0 – 24 V a 0 – 5 A s možností řízení těchto kanálů nezávisle na sobě pomocí prvků předního panelu nebo pomocí vzdáleného ovládání. Zdroj zahrnuje možnost připojení dalších kanálů splňující podmínku galvanického oddělení a komunikaci přes rozhraní I2C. Obsahem této práce je teoretický rozbor návrhu lineárních zdrojů s následným návrhem a praktickou realizací a následným jeho měřením.
This bachelor thesis is focused on the design and realization of laboratory power supply with digital control. The power supply contains two separate galvanically isolated channels with output parameters in ranges of 0 - 24 V and 0 - 5 A. Output parameters are controllable independently via front panel or remote control. This power supply allows user to connect other channels meeting the condition of galvanic isolation and communication via the I2C interface. The content of this work is a theoretical analysis of the design of linear regulators, design with practical implementation and subsequent measurement.
Description
Citation
MIKULKA, M. Digitálně řízený lineární zdroj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. (předseda) Ing. Michal Pavlík, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. et Ing. Fabian Khateb, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Marián Pristach, Ph.D. (člen) Ing. Radim Hrdý, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-24
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s řešením své bakalářské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Dále odpověděl na otázky komise: Jakou šířku pásma zpětná vazba zdroje? Řešil jste nějak primární špičkové proudy při nabíjení vstupních kapacitorů? Řešil jste EMC zdroje? Je návrh podpořen simulacemi, např. v PSpice?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO