Charakterizace proteomu Rhodosporidium toruloides pomocí LC-MS/MS

but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. (člen)cs
but.defence1. Student seznámil členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Student akceptoval všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděl v plné šíři. Diskuse: prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. Jaká by byla příprava vzorků pro měření pomocí rentgenové krystalografie? prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. V komentáři u výsledků porovnání médií, porovnáváte spíše časový úsek než poměr C/N poměr, avšak některé C/N poměry jsou velmi velké, proč byla zvolena takto velká limitace dusíkem? Může mít C/N poměr vliv na kulturu? Pozoroval jste nějaký efekt u různých C/N poměru? doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. Během obhajoby jste zmínil metodu FASP, o jakou metodu se jedná a co je jejím principem? doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. SDS-PAGE jste během práce používali jako separační krok nebo se spíše jednalo o kontrolu extrakce? Proč jste používali zrovna 12% SDS-PAG? Dochází při použití SDS-PAGE k nějaké degradaci vzorku? Student odpověděl na všechny doplňující otázky členů komise, které byly v průběhu diskuse k dané problematice vzneseny. V diskusi student prokázal výbornou orientaci v dané problematice. Po diskusi následovalo hodnocení závěrečné práce. Diplomant prokázal nejen výborné odborné znalosti, ale i schopnost samostatné prezentace dosažených výsledků.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programChemie a technologie potravincs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorZdráhal, Zbyněkcs
dc.contributor.authorBruštík, Davidcs
dc.contributor.refereeSzotkowski, Martincs
dc.date.accessioned2022-05-27T06:54:06Z
dc.date.available2022-05-27T06:54:06Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractCharakterizace rozdílně regulovaných proteinů je zásadní pro identifikaci metabolických drah a jejich pochopení v souvislosti s tvorbou významných produktů vybraného kmene kvasinek. Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu proteomu kvasinek Rhodosporidium toruloides kultivovaných za různých podmínek. V teoretické části je popsán metabolismus zmíněných kvasinek s charakteristikou významných metabolitů. Další část rešerše je zaměřena na proteomické přístupy a bottom-up proteomiku od přípravy vzorku až po stanovení hmotnostní spektrometrií. Experimentální část se zabývá kultivací kvasinek při různých C/N poměrech, dále izolací a stanovením proteinů využitím metody FASP zahrnující proteolytické štěpení trypsinem, LC-MS/MS analýzou a databázovým vyhledáváním.cs
dc.description.abstractCharacterization of differentially regulated proteins is crucial for the identification of metabolic pathways and their understanding in connection with the creation of important products of a selected strain of yeast. This diploma thesis focuses on the proteome analysis of the Rhodosporidium toruloides cultivated under different conditions. The metabolism of these yeasts with the characteristics of important metabolites is described in the theoretical part. The next part of the thesis is focused on proteomic approaches and bottom-up proteomics from the sample preparation to mass spectrometry analysis. The experimental part deals with the cultivation of yeast at different C/N ratios, next the isolation and determination of proteins using the FASP method, which includes proteolytic cleavage by trypsin, LC-MS/MS analysis and the database search.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationBRUŠTÍK, D. Charakterizace proteomu Rhodosporidium toruloides pomocí LC-MS/MS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.cs
dc.identifier.other142652cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/204458
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectProteomikacs
dc.subjectbottom-up proteomikacs
dc.subjectproteincs
dc.subjectkarotenogenní kvasinkycs
dc.subjectRhodosporidium toruloides.cs
dc.subjectProteomicsen
dc.subjectbottom-up proteomicsen
dc.subjectproteinen
dc.subjectcarotenogenic yeasten
dc.subjectRhodosporidium toruloides.en
dc.titleCharakterizace proteomu Rhodosporidium toruloides pomocí LC-MS/MScs
dc.title.alternativeCharacterization of Rhodosporidium toruloides proteome using LC-MS/MSen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-05-26cs
dcterms.modified2022-05-26-17:07:56cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
sync.item.dbid142652en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.05.27 08:54:06en
sync.item.modts2022.05.27 08:12:22en
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
3.96 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_142652.html
Size:
8.25 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_142652.html
Collections