Lamelový hydrogenerátor

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce uvádí základní informace o lamelových hydrogenerátorech, zejména s nevyváženou konstrukcí a lamelami vedenými v rotoru. Úvodní kapitola se obecně věnuje hydrogenerátorům. Jsou zde popsány základní informace, rozdělení, výhody a nevýhody jednotlivých typů, charakteristiky a výpočtové vztahy. V následujících kapitolách jsou popsány lamelové hydrogenerátory z hlediska rozdělení, popisu funkce a výpočtových vztahů. Dále je proveden praktický výpočet lamelového hydrogenerátoru podle daného zadání doplněný o CFD analýzu.
This work gives basic information about vane pumps, especially with unbalanced construction and vanes led by rotor. The first chapter generally gives an attention to pumps. There are described basic information, classification, advantages and disadvantages of the types, characteristics and calculation relations. The following chapters describe the vane pumps in the way of classification, description of function and calculation relations. There is also made a practical calculation of vane pump according to the assignment accompanied by CFD analysis.
Description
Citation
MACH, J. Lamelový hydrogenerátor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. (předseda) prof. Ing. František Pochylý, CSc. (místopředseda) doc. Dr. Ing. Lumír Hružík (člen) doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO