Optimalizace daně z příjmů právnické osoby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá výhodností a nevýhodností různých způsobů financování automobilu pro společnost MAVI ÚČTO s.r.o.. Pro analýzu byly poptány úvěry a leasingy od třech společností. Jsou prozkoumány z hlediska výhodnosti, výše přeplatku a jejich vlivu na výši základu daně v jednotlivých obdobích. Na základě srovnání jednotlivých variant mezi sebou a s podmínkami stanovenými společností je vybrána nejoptimálnější varianta financování.
Bachelor thesis deals with advantages and disadvantages of diferent ways of funding a vehicle for company MAVI ÚČTO s.r.o.. Loans and leases were requested for the analysis from three company. They are examined from the point of view of the advantage, the amount of the overpayment and their impact on the amount of the tax base in each period. Based on the comparison of the individual variants and the conditions set by the company, the most optimal financing option is selected.
Description
Citation
URBANOVÁ, B. Optimalizace daně z příjmů právnické osoby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Mikulica (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (člen) Ing. Martina Pivodová (člen)
Date of acceptance
2017-06-23
Defence
Otázky vedoucího práce-zodpovězeno Otázky oponenta práce-zodpovězeno Dr.Svirák-Proč si myslíte, že vozidlo po operativním leasingu není možné odkoupit?-zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO