Počítání charakteristických šupin ještěrky obecné v barevných obrazech

but.committeeprof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda) doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent obeznámil komisi s cíli a výsledky své DP. Následně zodpověděl otázky komise. doc. Matoušek: Odchyt ještěrek, Formát snímků doc. Němec: Změny barvy během roku (vliv na experiment) doc. Jaroš: Trénování sítě, Tlak na výpočetní rychlostcs
but.jazykčeština (Czech)
but.programAplikovaná informatika a řízenícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorŠkrabánek, Pavelcs
dc.contributor.authorMaršala, Štěpáncs
dc.contributor.refereeŠtursa, Dominikcs
dc.date.accessioned2022-06-15T06:55:13Z
dc.date.available2022-06-15T06:55:13Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractV diplomové práci je popsán návrh a implementace programu pro počítání sekundárních šupin v obrazových datech ventrálních stran těl ještěrek obecných. Program respektuje požadavky vědců z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity na ovladatelnost a na přesnost výsledků. Program se skládá z několika částí. Na vstupu přijímá fotografie ještěrek obecných, ve kterých vyřízne zájmovou oblast. Orientaci těchto výřezů unifikuje pomocí detekovaných objektů. Detekci objektů zajišťuje YOLOv4. Další část programu zvaná Centroid detektor určuje v unifikovaných výřezech pozice středů sekundárních šupin. Tato část využívá konvoluční neuronové sítě U-Net, která je speciálně modifikovaná pro detekci středů objektů v těsné blízkosti. Poslední části programu rozdělí detekované pozice středů šupin na levou a pravou sekundární řadu a zapíší jejich počty do výstupního souboru.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis describes the design and implementation of a program for counting secondary scales in the image data of the ventral sides of the bodies of sand lizards. The program respects the requirements of scientists from the Institute of Vertebrate Biology of the Czech Academy of Sciences and the Faculty of Education at Masaryk University for the controllability and accuracy of results. The program consists of several parts. In input receives photos of sand lizards, in which he cuts out an area of interest. Unifies the orientation of these sections using detected objects. Object detection is provided by YOLOv4. Another part of the program called the Centroid Detector determines the position of the centers of the secondary scales in the unified sections. This part uses the U-Net convolutional neural network, which is specially modified to detect the centers of objects in close proximity. The other parts of the program divide the detected positions of the scale centers into left and right secondary rows and write their numbers to the output file.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationMARŠALA, Š. Počítání charakteristických šupin ještěrky obecné v barevných obrazech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other139430cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205402
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectstrojové viděnícs
dc.subjectkonvoluční neuronové sítěcs
dc.subjectYOLOv4cs
dc.subjectCentroid detektorcs
dc.subjectPython 3cs
dc.subjectmachine visionen
dc.subjectconvolutional neural networksen
dc.subjectYOLOv4en
dc.subjectCentroid Detectoren
dc.subjectPython 3en
dc.titlePočítání charakteristických šupin ještěrky obecné v barevných obrazechcs
dc.title.alternativeCounting of characteristic scales of sand lizards in colour imagesen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-13cs
dcterms.modified2022-06-14-09:50:19cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid139430en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.15 08:55:13en
sync.item.modts2022.06.15 08:14:11en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
6.7 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
48.26 KB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_139430.html
Size:
8.63 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_139430.html
Collections