Systém pro řízení virtuálních serverů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
S nárůstem výkonu počítačových sestav se rozvíjí trend virtualizace počítačů. Na jednom fyzickém počítači může být virtualizováno i několik samostatných počítačů virtuálních. Toho se využívá v mnoha oblastech, ve vývoji jader operačních systémů, testování nového software, výzkumu chování virů, pro úspory na HW. Na druhé straně se zvyšují nároky na správu takového počítače. Tato práce se zabývá vytvořením systému, který by umožnil zmenšit negativní dopady virtualizace na správu virtuálních počítačů. Cílem práce je vytvořit obecné rozhraní pro ovládání virtualizovaných počítačů s možností přizpůsobení na konkrétní konfigurace. Práce popisuje vývoj takového systému od specifikace požadavků, přes analýzu a návrh aplikace až k její implementaci.
There is coming trend of virtualization on modern computers. One computer may act like host for several guest virtualized computers. This has many advantages, like for kernel development, software testing, virus behaviour testing, saving HW resources. On the other hand, complexity of computer maintenance is growing too. This bachelor thesis describes a system, that can be used for management of many virtual servers and lower the manageability overhead. This work will create a generic control interface for virtualized computers. Interface will be adaptable and extendible. The development of this system is described from specification through analysis to concept and implementation of application.
Description
Citation
KARBAN, D. Systém pro řízení virtuálních serverů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2009-02-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO