Podnikatelský záměr – založení nové společnosti a její prodejny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je zpracování reálného podnikatelského záměru na založení a následný provoz prodejny s příslušenstvím pro motorové lodě a plachetnice. Práce se skládá ze dvou částí, a to teoretické a praktické části. V teoretické části se zaměřím na téma podnikatelského záměru, analýze trhu podnikání, právní normě o podnikání, SWOT a SLEPT analýze a na podnik samotný. Následně v praktické části bude vypracovaný podnikatelský plán prodejny.
The subject of my bachelor work is processing a real business plan for the establishment and subsequent of the shop with accessories for motroboats and sailboats. The work consists of two parts, namely the theoretical and practical part. In the theoretical part I will focus on the theme of the business plan, business, market analyses, legal norm on business, SWOT and SLEPT analyses and on the company itself. In the practical part will be developer a business plan of the shop.
Description
Citation
ZHOŘOVÁ, M. Podnikatelský záměr – založení nové společnosti a její prodejny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-18
Defence
otázky oponenta: zodpovězeno Ing. Bočková: Musí zaměstnavatel platit z objemu mezd ještě jiné pojištění, než uvádíte v práci? zodpovězeny částečně Ing. Bočková: Za jakých podmínek můžete zaměstnávat kvalifikované prodavače na dohodu o provedení práce? Jaký je princip při zaměstnávání na dohodu o provedení práce? zodpovězeny částečně doc. Beneš: Vámi uvedené náklady při zavedení společnosti jsou nízké. Souhlasíte s tím? zodpovězeno doc. Mikulec: Kdy budete zakládat svoji společnost? zodpovězeno doc. Mikulec: Kolik podobných prodejců je v Brně a okolí? Kolik mají zákazníků? zodpovězeno doc. Mikulec: Poskytly vám prodejci údaje? zodpovězeno doc. Mikulec: Uváděné prostory jsou volné? Nejsou dané prostory malé? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO