Návrh brzdového kotouče formule Student

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem brzdových kotoučů pro závodní monopost Formule Student Electric Dragon 2. Na základě rešerše jsou provedeny návrhy, které jsou podrobeny termální a napěťové analýze. Hlavní kritériem je udržení provozní teploty pro zaručenou funkčnost brzdného obložení při minimalizaci hmotnosti se zaručenou životností jedné závodní sezóny. Výsledný návrh je porovnán s provedením předchozích generací vozu.
This bachelor thesis deals with Formula Student vehicle Electric Dragon 2 brake disc desings. Proposed designs underwent thermal and stress analysis based on relevant literature. The main criterion is keeping the disc temperature in the optimal operating window for brake pads while reducing weight. Durability of the discs is set to one racing season. Final design is compared to the previous one used in older generations of the vehicle.
Description
Citation
NOVOSAD, P. Návrh brzdového kotouče formule Student [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Ing. David Svída, Ph.D. (člen) Ing. Michal Janoušek, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Prokop, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student seznámil zkušební komisi s průběhem řešení, výsledky a závěry své závěrečné práce. V návaznosti na posudek oponenta zodpovídal následující otázky oponenta: 1) Jsou hodnoty teplot kotoučů na vozidle Formule Student za jízdy měřeny? Případně jakým způsobem by se daly měřit? Hodnocení odpovědi: Zodpovězeno 2) Které použité vstupní parametry mohou do simulací vnášet největší nepřesnosti a tím nejvíce ovlivňovat chybu výsledku? Hodnocení odpovědi: Zodpovězeno Dále byly členy komise studentu položeny následující otázky: 3) Jaké okrajové podmínky pro proudění uvnitř kola byly zvoleny pro simulace? Hodnocení odpovědi: Částečně zodpovězeno 4) Jakým způsobem byl navrhnut tvar kotouče? Hodnocení odpovědi: Částečně zodpovězeno 5) Jak je počítán součinitel přestupu tepla na kotouči? Hodnocení odpovědi: Zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO