Návrh a implementace nového modulu podnikového webového nástroje pro správu projektů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem této práce je návrh modulu pro informační systém společnosti XART, s.r.o., zaměřující se na vytváření webových řešení na míru a internetový marketing. Primární funkčnosti modulu jsou automatické získávání, ukládání a prezentace informací o klientských webech. Díky rychlému poskytnutí těchto informací prostřednictvím modulu je pak zaměstnanec schopen zvýšit svoji produktivitu práce a to kvůli snížení potřebného času na dohledávání informací o konkrétním klientském webu.
The aim of the bachelor's thesis is design of a module for information system for a XART, s.r.o. company. The company is focused on development of special web solutions and internet marketing. The module's primary functionalities are automatic downloading, saving and presenting informations about client's websites. The module is able to increase employee productivity by reducing time needed to search for information about client's websites.
Description
Citation
HLADÍK, P. Návrh a implementace nového modulu podnikového webového nástroje pro správu projektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (předseda) doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (místopředseda) Ing. Aleš Klusák, Ph.D. (člen) Mgr. Vladěna Štěpánková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2017-06-21
Defence
Otázky vedoucího - nejsou Otázky oponenta - zodpovězeno Otázky při obhajobě: prof. Dr. RNDr. Zdeněk Pospíšil: Je zmiňovaná úspora reálná? - zodpovězeno Ing. Aleš Klusák, Ph.D.: Kód informačního systému je otevřený? - zodpovězeno Nakolik poskytovatel systému garantuje svůj produkt, když je možné do něj zasahovat? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO