Technologie zpracování plastů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce shrnuje základní body nutné pro prvotní vhled do technologií zpracování plastů. Je proveden důkladný rozbor na makromolekulární úrovni, vypracován přehled technologií a polymery a aditiva jsou jednoznačně rozčleněny a popsány.
The main goal of this bachelor’s thesis is to summarize basics about technologies of processing plastics. The overview of technologies is made; polymers and additives are univocally compartmentalized and the inner structure of macromolecules is explained.
Description
Citation
SKÁCEL, J. Technologie zpracování plastů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (místopředseda) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Petr Navrátil (člen) Ing. Karel Neužil (člen)
Date of acceptance
2013-06-14
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. 1. Jak vidíte budoucí vývoj v produkci plastů? 2. Jaké znáte reaktoplasty? 3. Popište blíže graf produkce a spotřeby plastů? 4. Přibližte blíže odpadové hospodářství plastů. 5. Zpracování plastů pomocí třískového obrábění. 6. Proč jste neporovnal některé výrobky z plastů a z oceli, např. ozubená kola? V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO