Kontrola parametrů stykače nn výpočtem a měřením

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá kontrolou parametrů stykače nízkého napětí výpočtem a měřením. Konkrétněji se zabývá výpočtem působícím elektrodynamických sil na pohyblivý kontakt stykače, stanovení minimální přítlačné síly na pohyblivý kontakt stykače a návrh vypínacího systému stykače. Dále se zabývá výpočtem oteplení proudovodné dráhy stykače a jeho následným ověřením měřením.
The bachelor project deals with controlling mean parametres of low voltage contactor by calculation and measurement. Deals more specifically with calculation of the applied electrodynamic forces on the contactor's movable contact, the determination of the minimum compressive force on the contactor's movable contact and the design of the contactor trip system. It also deals with calculation of heating of the current-carrying path on contactor and its following check by measuring.
Description
Citation
VESELÝ, M. Kontrola parametrů stykače nn výpočtem a měřením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) Ing. Jan Bárta, Ph.D. (člen) Ing. Jan Martiš, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-24
Defence
Stdent obhajoval bakalářskou práci na téma Kontrola parametrů stykače nn výpočtem a měřením. Nastudoval požadavky kladené na stykače nízkého napětí vycházející z norem. Na konkrétním přístroji provedl výpočet elektrodynamických sil a kontatních tlaků. Uvedl pracovní diagramy pružin pohybového mechanismu a tahovou charakteristiku elektromagnetu. V další části se zabýval oteplením proudovodné dráhy. Vytvořil tepelné schéma a určil výsledné oteplení. Výpočet byl ověřen měřením oteplení stykače. Výsledky jsou porovnány v tabulkách. Na otázky oponenta student odpověděl, členové komise vytkli některé formální nedostatky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO