Marketingový plán pro Daniel's Donuts, s.r.o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Hlavním předmětem této bakalářské práce je vypracování návrhu marketingového plánu pro firmu Daniel’s Donuts, s.r.o. a následné zavedení těchto marketingových strategií do řízení společnosti. Tato firma se zabývá nejen výrobou a přímým prodejem mini donutů, ale také distribucí potřebných technologií, surovin a know-how pro český i slovenský trh. První část práce je zaměřena na teorii marketingového plánování a charakteristiku daného trhu. V druhé části je pozornost věnována samotné firmě a jejímu popisu. V části praktické je pak cílem analýza jejího současného stavu a vytvoření návrhu marketingového plánu.
The main subjekt of this bachelor thesis is to create a marketing plan proposal for Daniel’s Donuts, LTD and subsequent implementation of these marketing strategies in the management of the company. This company is engaged in both manufacturing and direct selling MiniDonut but also the distribution of necessary technology, materials and know-how for Czech and Slovak markets. The first part focuses on the theory of marketing planning and the characteristics of the market. In the second part, attention is paid to the company itself and its description. In the practical part is then to analyze its present state and a draft of the marketing plan.
Description
Citation
BĚČÁKOVÁ, H. Marketingový plán pro Daniel's Donuts, s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (místopředseda) Ing. Lenka Černohorská, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-13
Defence
Otázky oponenta BP: odpovězeno Otázka: Ing. Tomáš Heralecký, Nákladové zhodnocení, objasnění návrhu- navázaní spoluráce s rádiem Haná, vyčíslení očekávaného efektu BP na straně výnosu Odpovězno Otázka: doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. Objasnění grafu výstavby nákupních center Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO