Studie provozu plynové mikroturbíny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na studii provozu plynové mikroturbíny. Její teoretická část seznamuje čtenáře s plynovou mikroturbínou. Praktická část se zaměřuje na její využití v provozu průmyslového praní prádla. Analytická část obsahuje návrh a realizaci měření, na která navazují potřebné výpočty. Na jejich základě je navrženo využití spalin z mikroturbíny ve zmíněném provozu. Finálním výstupem práce je pak finanční bilance pro jednotlivá řešení, která shrnují ekonomickou návratnost nákupu mikroturbíny.
The bachelor thesis is focused on the study of the gas microturbine. Theoretical part makes the reader familiar with gas microturbine. Practical part is focused on its use in the field of industrial laundry. Analytical part includes the design and execution of measurement, which is followed by necessary calculations. On the basis of it is proposed several uses of combustion from microturbine. The final output of this work is financial balance for each of those uses, where can be seen return of the investment.
Description
Citation
HORNÍK, J. Studie provozu plynové mikroturbíny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (místopředseda) Ing. Richard Nekvasil, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Houdková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Bělohradský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO