Stabilita a řízení dynamických systémů použitých při modelování pohybu letadla

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky
Abstract
Tento článek seznamuje čtenáře se základy dynamiky letu a řízení tak, jak byly popsány v bakalářské práci autora. Málokteré moderní letadlo (nebo jiný stroj pohybující se ve vzduchu) se spoléhá pouze na vlastni (konstrukční) stabilitu draku. Ve skutečnosti je pohyb „zastabilizován" prostřednictvím zpětněvazebního řízení, kdy dynamický systém (modelující např. pozici a orientaci letadla v čase) reaguje na stavové veličiny (tím je dynamicky upravován řídící signál). Cílem článku je seznámit čtenáře se základy matematického modelování pohybu letadla, možnostech řešení získaných rovnic a prostředcích teorie řízení při posilování stability letu.
Description
Keywords
Citation
Kvaternion. 2019 vol. 6, č. 1-2, s. 57-64. ISSN 1805-1332
http://kvaternion.fme.vutbr.cz/2019/kv19_1-2_novak_web.pdf
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky
DOI
Collections
Citace PRO