Centrum léčby roztroušené sklerozy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Objekt kláštera se nachází na hraně historické části města Prostějov . V současné době je nevyužíván a chátrá . Práce vytváří koncept pro nové funkční využití kláštera a zahrady . Objekt otevírá novým vstupem z Vojáčkova náměstí . V přízemí objektu se nachází funkce určené obyvatelů města jako jsou komunitní centrum či galerie , lékárna a menši komerční plochy . Zbytek objektu je věnovaný centru léčby roztroušené sklerózy . V objektu se nachází 27 lužek , prostory pro ergoterapii , rehabilitaci . Je tu navržen bazén a podobné provozy spojené s provozem tohoto objektu. Součástí areálu je i velká zahrada určená k dennímu užívaní pacientu i občanu.
The building of the monastery is located on the edge of the historic town of Prostejov. Currently unused and falling into disrepair. Work creates a new concept for functional use of the monastery and garden. The building opens up new entry from Vojáčkova Square. On the ground floor there is a function for the city's residents as a community center or gallery, pharmacy and smaller commercial areas. The rest of the object is dedicated to the center of multiple sclerosis. The facility is 27 beds, rooms for occupational therapy, physiotherapy. There's designed object of swimming pool and other facility needed for centre work . The area is a large garden for daily use patients and citizens.
Description
Citation
BELÁČKOVÁ, K. Centrum léčby roztroušené sklerozy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Eva Králová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. arch. Ivan Ruller (člen) Ing. arch. Lubomír Kipila (člen) Ing. arch. Jiří Mikšík (člen) Ing. Jiří Svoboda (člen)
Date of acceptance
2015-06-02
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO