Výzkum spokojenosti zákazníků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkumem spokojenosti zákazníků společnosti BORS Břeclav a.s. Teoretická část práce je věnována k vymezení hlavních marketingových pojmů a marketingovému výzkumu. Praktická část analyzuje spokojenost zákazníků zprostředkovanou na základě dotazníkového šetření. Práce obsahuje návrhy na zvýšení spokojenosti zákazníků.
Bachelor´s thesis deals with marketing research of customer satisfaction for company BORS Břeclav a.s.. Theoretical part thesis pursues to define marketing concept and marketing research. Practial part provides analysis of customer satisfaction mediated pursuant of questionnaire. Thesis contains suggestions for the increase customer satisfaction.
Description
Citation
URBÁNKOVÁ, S. Výzkum spokojenosti zákazníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lucie Mašterová, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-23
Defence
otázky oponenta: odpovězeno Doc. Brychta: Bude mít nový autobus využití i mimo sezónu? Zvažovala jste možnost nájmu? - odpovězeno Doc. Mikulec: Budete nový autobus pořizovat? Jaká je finanční náročnost modernizace autobusu? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO