Návrh způsobu výběru, získání a adaptace zaměstnance na konkrétní pracovní pozici ve vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá získáním, výběrem a adaptace zaměstnance na konkrétní pracovní pozici ve společnosti AB spol. s r.o. V jednotlivých částech teoretické práce jsou rozebírány pojmy a metody na základě odborné literatury. Vdruhé části je obsažena charakteristika společnosti a popis současného stavu výběru, získání a adaptace. Poslední část práce obsahuje návrhy, které mohou vést ke změnám v současném systému ve společnosti.
The bachelor thesis deals with the selection, recruitment, and adaptation of a worker to a specific job position in company AB spol. s r.o. In individual segments of the theoretical part, concepts and methods are analysed using professional literature. The second part focuses on the company’s characteristics and a description of its current methods in terms of selection, recruitment, and adaptation of a worker. The last part of the thesis proposes amendments that may lead to changes in the company’s existing system.
Description
Citation
HASTRMANOVÁ, D. Návrh způsobu výběru, získání a adaptace zaměstnance na konkrétní pracovní pozici ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. – Jakým způsobem budete kompetence ověřovat? – zodpovězeno doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. – Do jaké míry korespondují Vaše návrhy se situací na trhu práce? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO