USB rozhraní implementované v mikrokontroléru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto práca sa zaoberá implementáciou USB rozhrania v miktrokontroléroch. Ako príklad vytvára ukážkové kompozitné zariadenie pozostávajúce z rozhrania USB klávesnice a virtuálneho konzolového rozhrania. Jedná sa o zariadenie určené na zber dát z meracích prístrojov, posielanie dát do PC je riešené emulovanou USB klávesnicou. Zatial čo virtuálna konzola slúži na výstupnú komunikáciu do prístrojov. Jedná sa len o ukážku USB komunikácie, zber dát je simulovaný posielaním predom pripravených reťazcov.
This thesis deals with implementation of USB interface in microcontroller. As demonstration example it creates, a composite device that implements USB keyboard interface along with virtual console interface. The purpose of this device is to serve for data collection from measurement instruments. This device receives commands via virtual console and forwards data to a connected PC via emulated keyboard interface. This provides a practical example on the USB side, while measurement is simulated by set of predetermined strings.
Description
Citation
HATALA, B. USB rozhraní implementované v mikrokontroléru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (předseda) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen) Ing. Libor Veselý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-08-26
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami. V rámci obhajoby dokázal přesvědčit komisi o správnosti svých postupů a navrženého řešení. V průběhu odborné rozpravy odpovídal student na dotazy týkající se hardwarové realizace.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO