A Novel Current-Mode SIMO Type Universal Filter Using CFTAs

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009-02-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Hikari Ltd.
Abstract
In this paper a new active element for the realization of current-mode analog blocks Current Follower Transconductance Amplifier (CFTA) is presented. The element is a combination of the Current Follower (CF) and the Balanced Output Transconductance Amplifier (BOTA). In the paper we also document another extended active element CFTA which has more current outputs than can be realized by the UCC-N1B circuit, which was developed at our workplace. The application of this active element is shown on the realization of current-mode second-order universal frequency filters of the type SIMO (single-input- multi-output). The circuit structure consists of three active and three passive elements. The circuit was analyzed using signal-flow graphs. The properties of the proposed universal filter were subjected to a sensitivity analysis and AC analysis using PSpice software.
V tomto článku je presentován nový aktivní prvek Current Follower Transconductance Amplifier (CFTA) vhodný pro realizaci analogových bloků pracujících v proudovém módu. Prvek vznikl kombinací proudového sledovače (CF) a transkonduktančního zesilovače se symetrickými výstupy (BOTA). V článku uvádíme i další rozšířený aktivní prvek CFTA s více proudovými výstupy realizovatelný obvodem UCC-N1B, který byl vyvinut na našem pracovišti. Využití uváděného aktivního prvku je presentováno na realizaci universálního kmitočtového filtru druhého řádu typu SIMO (single-input-multi-output), pracujícího v proudovém módu. Obvodová struktura filtru se skládá ze tří aktivních a tří pasivních prvků. Obvod byl analyzován pomocí grafů signálových toků. Vlastnosti navrženého univerzálního filtru byly podrobeny citlivostní a střídavé analýze v programu PSpice.
Description
Citation
Contemporary Engineering Sciences. 2009, vol. 2, issue 2, p. 59-66.
http://www.m-hikari.com/ces/ces2009/ces1-4-2009/herencsarCES1-4-2009.pdf
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
DOI
Citace PRO