Informační systém pro správu studentských spolků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá vytvořením centrálního informačního systému pro studentský spolek. Cílem této práce je vytvořit takový systém, který ulehčí každodenní práci ve studentském spolku. Vytvořené řešení vychází z požadavků Studentské Unie FIT VUT v Brně, které byly přizpůsobeny pro možnost využití dalšími studentskými spolky. Informační systém je implementován jako webová aplikace za pomoci platformy .NET s jazykem C# a Angular s jazykem TypeScript. Výsledné řešení bylo testováno členy již zmíněné studentské unie.
This thesis deals with the creation of a central information system for student associations. The goal of this thesis is to create a system, that will ease everyday work in the student association. The created solution is based on requirements of the FIT BUT Student Union, which were adapted for the possibility of use by other student associations. The information system was implemented as web application using .NET technologies with C# language and Angular with TypeScript language. The final version was tested by members of the already mentioned student union.
Description
Citation
HALABICA, M. Informační systém pro správu studentských spolků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) Ing. Ivana Burgetová, Ph.D. (člen) Ing. František Grézl, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-17
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných (např. popis způsobů komunikace mezi jednotlivými aplikacemi přes OpenAPI, připomínky k implementační činnosti demonstrované v rámci prezentace). Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C - dobře. Otázky u obhajoby: - Jak řešíte zabezpečení systému proti útokům (DDos, ...)? - Jakým způsobem budete řešit možnosti zveřejňování záznamů ze schůzí?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO