Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku Hopax. Finanční situace je posuzována dle vybraných metod finanční analýzy. Úvodní část práce obsahuje teoretické poznatky, v druhé části je představena společnost a výpočty finančních ukazatelů pro roky 2011 až 2015. Stěžejní částí práce je celkové zhodnocení finančního zdraví firmy a návrhy na zlepšení, které povedou k vylepšení finanční situace či ke stabilizaci stávající situace.
This bachelor thesis deals with the evaluation of the financial situation of the company Hopax. Financial situation is assessed according to the selected financial analysis methods. The introductory part of this study contains theoretical knowledge. The practical part presents the company and calculation of financial ratios for the years 2011 to 2015. The main section includes an overall assessment of the financial health of the company and some suggestions that will lead to improvement of the financial situation or to stabilize the current situation.
Description
Citation
DEMETER, R. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (předseda) Ing. Michaela Beranová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslav Irein (člen) Ing. Lenka Zábojová (člen)
Date of acceptance
2017-06-22
Defence
otázky vedouciho- odpovězeno otázky oponenta - odpovězeno doktorka Beranová - Jak byste interpretoval zápornou hodnotu ukazatele doby splácení dluhu? Je vždy hodnota ukazatelů likvidity známkou dobré finanční situace podniku ? doc. Radvan - náklady na zaměstnance, likvidita -doporučované hodnoty
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO