Konverze bývalé textilní továrny v Brněnci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Předmětem této diplomové práce je rozlehlý komplex Löw-Beerovy textilní továrny s bohatou historií, který se nachází v centrální části obce Brněnec. Cílem práce je zhodnotit potenciál řešeného pozemku. Práce v návrhu akceptuje historii a přichází s idejemi, jak areálu znovu vdechnout život a včlenit jej do jádra obce. Na základě analýz a konzultací byl stanoven stavební program stávajících a navržených staveb. Výsledkem práce je konverze továrních budov na polyfunkční areál.
The main goal of this master thesis is the vast complex of Löw-Beer’s textile factory with a rich history. Areal is located in the central part of the Brněnec. The aim of the thesis is to evaluate the potential of the area. The work in the design accepts history and comes up with ideas on how to bring the life into the complex again and incorporate it into the core of the village. Based on analyzes and consultations, the construction program of existing and proposed buildings was determined. The result of the work is the conversion of factory buildings into a multifunctional complex.
Description
Citation
HUDÍNKOVÁ, V. Konverze bývalé textilní továrny v Brněnci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (předseda) Ing. arch. Martin Šikula (člen) Ing. arch. Zdeněk Pospíšil (člen) Ing. arch. Lubomír Kipila (člen) Ing. arch. Oldřich Navrátil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO