Analýza a inovace elektrických motorků pro automobily

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zaměřuje na téma Analýza a inovace elektrických motorků pro automobily, popisuje princip základních stejnosměrných a střídavých elektrických strojů. Dále se věnuje konkrétněji motorkům použitým v automobilech. V neposlední řadě blíže zkoumá stěračový motorek a uvádí zde inovace tohoto motorku v různých směrech.
In this thesis analysis and inovation of electric machines for cars is discused. There are described principles of basics DC and AC electric machines. In detail this thesis deals with small electric machines used in cars. At least, electro motor for wiper is investigated and possibilities of its inovation in different ways are also mantioned.
Description
Citation
NEJEDLÝ, V. Analýza a inovace elektrických motorků pro automobily [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika
Comittee
doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Voženílek, CSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Nepustil (člen) doc. Dr. Ing. Hana Kuchyňková (člen) Ing. Jaromír Vaněk, CSc. (člen) doc. Ing. Josef Koláčný, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Vávra, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-09
Defence
Student obhajoval diplomovou práci na téma Analýza a inovace elektrických motorků pro automobily. Popsal rozmístění elektrických motorů v automobilu. Shrnul hlavní použití těchto strojů. Popsal konstrukční uspořádání nových typů stěračových motorů. Shrnul základní parametry elektrických motorů používaných v automobilech. Shrnul navrhované inovace konstrukce stěračováho motorku. Odpověděl na otázky oponenta a komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO