Simulátor Hertzova kontaktu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací konstrukce simulátoru Hertzova kontaktu na základě komerčně prodávaných zařízení. Simulátor bude sloužit jako výuková pomůcka při výuce kontaktní mechaniky. V práci je uvedeno teoretické minimum nutné pro analytický výpočet kontaktu koule s deskou. Součástí práce je technická dokumentace.
This bachelor thesis deals with project and implementation of construction of the Hertzian contact apparatus based on commercial devices. This device will serve as education facility of Contact mechanics. Theoretical minimum needed for analytic calculation of contact between a rigid sphere and flat surface is mentioned in this thesis. Technical documentation is included.
Description
Citation
MAREK, J. Simulátor Hertzova kontaktu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Michal Černý, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Vaverka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (člen) doc. Ing. Jan Brandejs, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO