Stabilizace vzájemné polohy předmětové roviny a pozorovaného předmětu v holografickém mikroskopu

but.committeeprof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Adam Dubroka, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Petráček, Dr. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D. (člen) prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr. (člen)cs
but.defencePo otázkách oponenta bylo dále diskutováno Linearizace senzorů polohy jejich vhodným zapojením. Student na otázky odpověděl.cs
but.jazykangličtina (English)
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorDostál, Zbyněken
dc.contributor.authorHa Trinh, Hung Sonen
dc.contributor.refereeBrada, Michalen
dc.date.accessioned2022-06-15T06:55:12Z
dc.date.available2022-06-15T06:55:12Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractKoherencí řízený holografický mikroskop (CCHM) umožňuje studium nativních biologických vzorků v reálném čase. Při dlouhodobých pozorováních ovšem dochází k rozostřování sledovaných objektů. Tento nežádoucí jev je pravděpodobně způsoben změnami vzájemné polohy předmětové roviny a pozorovaného předmětu. Předpokládá se, že za nestálostí vzájemných poloh stojí tepelné změny uvnitř CCHM. Vznikla proto potřeba vyvinout hardwarový autofokusační systém, který by doplňoval v současnosti implementovaný softwarový autofokus a mohl by vykompenzovat jeho nedostatky. V práci je nejprve stručně popsána optika CCHM. Poté je vysvětlen princip aktuálního řešení doostřování. Posléze je představeno několik metod detekce a monitorování posunutí, kterých lze využít ve zpětnovazebné smyčce k udržování definované vzájemné polohy. Po zvážení výhod a nevýhod je pro praktickou část práce vybrána právě jedna metoda, na základě které je navrženo, sestrojeno a experimentálně otestováno zařízení zajišťující stabilizaci vzájemné polohy předmětové roviny a pozorovaného předmětu.en
dc.description.abstractThe coherence-controlled holographic microscope (CCHM) makes the study of native biological samples in real-time possible. However, during long-term observation sessions, a defocusation of observed objects occurs. This undesirable phenomenon is probably caused by changes in the mutual position of the focal plane and the observed object. Thermal changes within the CCHM are thought to be the reason behind the displacement. A need for a hardware-based autofocus system, which would complement the currently implemented solution and which could compensate for the insufficiencies of the software autofocus, has therefore emerged. First, the optical setup of the CCHM is briefly described. Afterwards, the principle of the current autofocusation solution is explained. Subsequently, several displacement detection and monitoring methods, which can be utilized in a feedback loop to maintain a defined mutual position of objects, are introduced. After discussing the advantages and disadvantages of each method, one is selected for the practical part of the thesis. Based on the chosen method, a device that stabilizes the mutual position of the focal plane and the observed object is designed, constructed and experimentally tested.cs
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationHA TRINH, H. Stabilizace vzájemné polohy předmětové roviny a pozorovaného předmětu v holografickém mikroskopu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other136961cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205385
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHolografická mikroskopieen
dc.subjectteplotní driften
dc.subjectrozostřováníen
dc.subjecthardwarový autofokusen
dc.subjectsnímač posunutíen
dc.subjectMichelsonův interferometr.en
dc.subjectHolographic microscopycs
dc.subjectthermal driftcs
dc.subjectdefocusationcs
dc.subjecthardware-based autofocuscs
dc.subjectdisplacement sensorcs
dc.subjectMichelson intereferometer.cs
dc.titleStabilizace vzájemné polohy předmětové roviny a pozorovaného předmětu v holografickém mikroskopuen
dc.title.alternativeStabilization of the mutual position of the focal plane and the observed object in the holographic microscopecs
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-14cs
dcterms.modified2022-06-14-14:15:12cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid136961en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.15 08:55:12en
sync.item.modts2022.06.15 08:16:52en
thesis.disciplinePřesná mechanika a optikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
19.58 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
2.25 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_136961.html
Size:
11.53 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_136961.html
Collections