Návrh marketingového mixu společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem této práce je návrh nového marketingového mixu společnosti DEJSIBIO s.r.o. se zaměřením na zvýšení počtu zákazníků. K řešení stanoveného cíle bylo využito SLEPT, Porterovy a SWOT analýzy doplněné o marketingový průzkum. Cíle bakalářské práce bylo dosaženo pomocí vlastních návrhů zahrnujících využití sociálních sítí k propagaci společnosti, vytvoření nové pozice pro marketingového specialistu, rozšíření sortimentu, reklamy na internetu a v tisku. Přínosem této práce je nárůst počtu zákazníků v kamenných pobočkách a e-shopu společnosti.
The aim of this work is to design a new marketing mix of DEJSIBIO s.r.o. With a focus on increasing the number of customers. The SLEPT, Porter and SWOT analyzes were complemented by a marketing survey. The objectives of the bachelor thesis were achieved through own proposals including the use of social networks to promote the company, the creation of a new position for a marketing specialist, an extension of the range, advertisements on the Internet and in the press. The benefit of this work is the increase in the number of customers in the company's stone offices and e-shop.
Description
Citation
CAKLOVÁ, G. Návrh marketingového mixu společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Otázky oponenta a vedoucího práce – zodpovězeno doc. Ing. Miloš Koch, CSc. – Jaký je důvod utajení majitele vzhledem k prodejnám- zodpovězeno Ing. David Schüller, Ph. D. – Porovnání Google Adsense a Google Adwords. - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO