Design přenosného audiosystému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tématem této bakalářské práce je design přenosného audio systému. Tyto systémy byly v minulosti velmi slavné, dnes však jejich sláva upadá. Cílem práce je navrhnout přenosný audio systém s vysokým výkonem a moderními technologiemi tak, aby splňoval estetické, ergonomické a technické požadavky současné doby.
The topic of this bachelor’s thesis is Design of Portable Audio System. These systems were very famous in past, but the glory falls in the present. The main aim of this design is to create portable audio system with high performance and modern technology and fulfilling ergonomic, technical, and aesthetic demands.
Description
Citation
MYŠKA, M. Design přenosného audiosystému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Průmyslový design ve strojírenství
Comittee
doc. Ing. arch. Jan Rajlich (předseda) Mgr. Svatopluk Řezníček (místopředseda) doc. Ing. David Paloušek, Ph.D. (člen) doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. (člen) akad. soch. Josef Sládek, ArtD. (člen) Ing. Jakub Roupec, Ph.D. (člen) doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD. (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO