Analýza biochemických a hematologických dat u sportovců

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto práca sa venuje analýze biologických parametrov krvi a moči bežcov. Popisuje diagnostické princípy analýzy biologického materiálu v laboratóriu aj v teréne a porovnáva jednotlivé prístroje, ktoré sa k analýze využívajú. Pomocou štatistických testov vyhodnocuje vzťahy medzi jednotlivými parametrami. Spearmanovým korelačným koeficientom sú určované a hľadané významné závislosti, ktoré by umožnili predikciu určitého parametra na základe vzťahu s inými parametrami. V ďalšej časti práce je navrhnuté programové riešenie predikcie s využitám Neural network Toolboxu, s popisom testovania úspešnosti a ďalšie možnosti zlepšenia predikcie.
This thesis is focused on blood and urine analyses of runners after the competition. It describes the principles of analysis and laboratory testing not only in laboratories, but also in terrain conditions. The thesis includes statistical testing and evaluation of hematological and biochemical parameters. With the use of Spearman correlation coefficient are determined the relations between the parameters. The goal of the thesis is finding a way to predict biological parameters by using a group of other parameters. In the practical part of the work is described the algorithm for prediction with Neural network Toolbox the network testing results and other ways to improve the prediction algorithm.
Description
Citation
MOLNÁROVÁ, M. Analýza biochemických a hematologických dat u sportovců [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
prof.Ing. Marek Penhaker, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Mézl, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Ing. Karel Sedlář, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Sekora (člen) doc. Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (člen) MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Studentka odpověděla na odpověď oponenta, proč byla pro predikci hodnot vybrán systém neuronových sítí? Ing. Mézl položil otázku, jak vypadal použitý datový soubor? Jak byla data rozdělená do skupin pro korelační analýzu? Prof. Penhaker položil otázku, bylo domluveno s vedoucí na jaké parametry se během analýzy zaměřit? Lze využít Vaši analýzu v praxi? Studentka neobhájila bakalářskou práci.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO