Studie strukturních a mechanických vlastnosti dendrimerů

but.committeeprof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. RNDr. Zdirad Žák, M.Sc., CSc. (člen) prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka stručně, přehledně a jasně prezentovala problematiku a hlavní výsledky své bakalářské práce. Správně a úplně zodpověděla dotazy oponenta. Komise zhodnotila vystoupení studentky a její orientaci v odborné problematice a přiklonila se k hodnocení navrženém vedoucím práce.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programChemie a chemické technologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorŽídek, Jancs
dc.contributor.authorŠčudlová, Jolanacs
dc.contributor.refereeLegut,, Dominikcs
dc.date.accessioned2019-11-17T16:54:01Z
dc.date.available2019-11-17T16:54:01Z
dc.date.created2008cs
dc.description.abstractTato práce přispívá k výzkumu organizovaných nadmolekulárních struktur. Tyto struktury jsou přítomny v mnoha polymerních materiálech. Především v biomateriálech, jsou příčinnou jejich biologické aktivity. Pro modelování byly zvoleny dvě nadmolekulární struktury: kolagenové vlákno a dendrimery. Kolagen je přírodní protein s dlouhou vláknitou strukturou, která vykazuje vysokou elasticitu. Této vlastnosti se využívá pro různé aplikace. Dendrimery jsou syntetické makromolekuly s pravidelnou a vysoce rozvětvenou strukturou. Modelování jejich vlastností může být využito pro vylepšení různých molekulových modelů. Molekulární struktury kolagenového vlákna a dendrimerů byly studovány pomocí molekulární dynamiky v programu GROMACS. U kolagenového vlákna byla vyšetřována elastická deformace. V případě dendrimerů byl z molekulárního modelu počítán tvar a gyrační poloměr. Vlastnosti těchto dvou materiálů jsou dobře popsané v literatuře, proto výsledky modelování mohou být srovnány s experimentálně změřenými daty.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the research on organized supermolecular structures. These structures are present in many polymeric materials. Mainly in bio-materials, they cause biological activity. Collagen fibril and dendrimers are suitable materials for molecular modeling. Collagen is natural protein with long, fibrous structure. Its fibrils show high elasticity. This property makes the material useful for certain applications. Dendrimers are synthetic macromolecules with regular and highly branched architecture. Modeling of their properties can be useful for improvement of various molecular models. The molecular structure of collagen fibril and dendrimers was studied by molecular dynamics simulations. The structures were built in the GROMACS software. Elastic deformation of collagen fibril was investigated. In case of dendrimers, shape and gyration radii were calculated from molecular models. Properties of these two materials are well described in literature. Therefore, modeling results can be compared to experimentally measured properties.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationŠČUDLOVÁ, J. Studie strukturních a mechanických vlastnosti dendrimerů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other2739cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12998
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDendrimerycs
dc.subjectStrukturacs
dc.subjectVlastnostics
dc.subjectDendrimersen
dc.subjectStructureen
dc.subjectPropertiesen
dc.titleStudie strukturních a mechanických vlastnosti dendrimerůcs
dc.title.alternativeStudy of structural and mechanical properties of dendrimersen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2008-06-24cs
dcterms.modified2009-05-12-14:48:45cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
sync.item.dbid2739en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 21:58:45en
sync.item.modts2021.11.22 21:38:55en
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.62 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_2739.html
Size:
10.68 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_2739.html
Collections