Obrábění hřídele na CNC stroji

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá navržením a následnou výrobou rotační součásti - hřídele šnekového kola z řízení kolového traktoru Zetor 25A, za pomocí CNC soustruhu. Jedná se o obrábění, s možností využití frézování poháněnými nástroji. V rámci bakalářské práce je sestavena rešerše CNC zařízení strojového parku, kde bude obrobek vyroben, zpracována technologie výroby dílce, navržena technická dokumentace s ekonomickým závěrem.
This bachelor thesis is focused on design and subsequent production of a rotational component - a worm shaft for tractor Zetor 25A steering. The technology chosen for this purpose is machining with assistance of driven tool milling on CNC lathe. Within this bachelor thesis an investigation of CNC machines available in the production company has been performed. Furthermore a proposal of production technology process of the component has been carried out along with a technical report containing economical assessment.
Description
Citation
PRÁŠIL, F. Obrábění hřídele na CNC stroji [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Václav Peňáz, CSc. (místopředseda) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) Ing. Zina Pavloušková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen)
Date of acceptance
2015-06-17
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: Materiálové vlastnosti vyráběného dílu Volba strojů a nástrojů Metoda měření závitu Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO