Optimalizační modely pro rozdělování zdrojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce představuje přehled problematiky optimalizace rozdělování zdrojů a zpracování konstrukce dvou modelů pro uvedený příklad popisující strojírenský výrobní podnik. První z vytvořených modelů, který byl koncipován jako deterministický, byl transformován na stochastický s využitím různých scénářů poptávky. Samotné řešení modelů bylo implementováno v programovacím jazyce Julia s využitím dostupných optimalizačních knihoven. Byla provedena analýza řešení včetně jeho grafického zobrazení a byl úspěšně vytvořen plán výroby pro podnik.
The thesis presents an overview of the issue of resource allocation optimization and construction processing of two models for the given example describing an engineering production company. The first of the created models, which was conceived as deterministic, was transformed into a stochastic one using different demand scenarios. The solution of the models itself was implemented in the Julia programming language using available optimization libraries. An analysis of the solution including its graphic representation was carried out and a production plan for the company was successfully created.
Description
Citation
FRANĚK, J. Optimalizační modely pro rozdělování zdrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (předseda) Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Kůdela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda) Ing. et Ing. Stanislav Lang, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Student představil svou závěrečnou práci a seznámil komisi se svými výsledky. Poté úspěšně zodpověděl dotazy oponenta a doplňující dotazy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO