Klikový mechanismus dvoudobého automobilního motoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Predmetom tejto diplomovej práce je analýza a porovnanie trojvalcových dvojdobých motorov so zdvihovým objemom 1000 cm3 vozidla Wartburg 353. Úvodom práce je rešerš, ktorá pojednáva o histórii výroby a vývoja automobilov v Eisenachu počas druhej polovice 20. storočia. Hlavným predmetom skúmania je motor, ktorému je venovaná drvivá väčšina práce. Použitím dostupných simulačných nástrojov stanovená indikácia tlaku vo valci, kľukový hriadeľ dvoch variantov motorov je podrobený analýze vyváženia, pomocou metódy MBS je vyhotovená dynamická analýza z hľadiska torzného kmitania a zaťaženia ložísk, následne sú oba varianty porovnané.
The subject of this diploma thesis is the analysis and comparison of three-cylinder two-stroke engines with a displacement of 1000 cm3 of the Wartburg 353. The introduction of the thesis is a research that discusses the history of car production and development in Eisenach during the second half of the 20th century. The main subject of research is the engine, to which the vast majority of work is devoted. Using the available simulation tools, the cylinder pressure indication is determined, the crankshaft of the two engine variants is subjected to balance analysis, dynamic analysis in terms of torsional vibrations and bearing load is performed using the MBS method, then the two variants are compared.
Description
Citation
ŠTRBA, M. Klikový mechanismus dvoudobého automobilního motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (místopředseda) Slovák Marek, Ing. (člen) Novosad Zdeněk, Ing. (člen) Koláček Jiří, Ing. (člen)
Date of acceptance
2023-06-19
Defence
Student seznámil komisi s výsledky závěrečné práce. Následně odpovídal na otázky oponenta. Otázky oponenta: 1) Jakým způsobem byla změřena plocha kanálů válce z náčrtů na papírové pásce? Hodnocení: Zodpovězeno 2) Jak bylo definováno postupné otevírání kanálu v prostředí GT-Power? Hodnocení: Zodpovězeno 3) Jakým způsobem byla definována lisovaná spojení klikového hřídele v prostředí MKP? Hodnocení: Zodpovězeno 4) Jakým způsobem byly zpracovány grafy Obr. 46 a 47? Hodnocení: Zodpovězeno Další otázky: 1) Na základě jakých podkladů jste vytvořil 3D modely dílů v práci? Hodnocení: Zodpovězeno 2) Jak je klikový mechanismus tohoto motoru vyvážený? Hodnocení: Zodpovězeno 3) Jaká část momentu je přeložena do jiné osy? Hodnocení: Nezodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO