Regulace podélné dynamiky vozidla pro systém jízdy v automatizovaném konvoji

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této diplomové práce je návrh testovacího modelu pro testování regulačního algoritmu podélné dynamiky pro jízdu v automatizovaném konvoji. Práce bude obsahovat stručnou rešeršní část, souhrn v současnosti používaných řešení testování automatizovaného konvoje, návrh algoritmů pro udržování rozestupu řízením dynamiky na základě snímačů a na závěr sestavení virtuálního automatizovaného konvoje s regulačním algoritmem podélné dynamiky jednotlivých vozidel.
The aim of this thesis is to design a test model for testing a longitudinal dynamics control algorithm for driving in an automated convoy. The thesis will include a brief research section, a summary of currently used solutions for automated convoy testing, the design of algorithms for maintaining spacing by sensor-based dynamics control, and finally the construction of a virtual automated convoy with a single vehicle longitudinal dynamics control algorithm.
Description
Citation
STRAKA, V. Regulace podélné dynamiky vozidla pro systém jízdy v automatizovaném konvoji [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Rada Aleš, Ing. Ph.D. (člen) Zapletal František, Ing. Ph.D. (člen) Trusík Vojtěch, Ing. (člen) Uzlík Václav, Ing. (člen)
Date of acceptance
2023-06-20
Defence
Student seznámil zkušební komisi s průběhem a výsledky své závěrečné práce. Následně zodpověděl otázky oponenta. Dále odpovídal na otázky členů komise: Jaká je motivace vzniku tématu diplomové práce? Zodpovězeno Jak se změní aerodynamický odpor prvního vozu? Zodpovězeno V jakých režimech probíhaly simulace? Zodpovězeno Jaké jsou režimy s největšími problémy pro simulace? Zodpovězeno Je možné použít v simulacích data z reálných zkoušek? Zodpovězeno Jak vznikal základ této metodiky? Zodpovězeno Na čem byla závislá vzdálenost mezi soupravami? Zodpovězeno Bude aktuální infrastruktura schopná zvládnout tento systém? Zodpovězeno Jak funguje pokyn k brzdění v automatizovaných konvojích? Zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO