Využití obnovitelných zdrojů energie pro čištění a úpravu vody

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o využití obnovitelných zdrojů energie pro čištění a úpravu vody. Seznamuje čtenáře s legislativou týkající se vypouštění odpadních vod z domovních čistíren odpadních vod a věnuje se napájení domovní čistírny odpadních vod obnovitelným zdrojem energie. Obsahuje návrh systému pro čištění a úpravu vody.
This bachelor thesis deals with the use of renewable energy resources for water purification and treatment. It acquaints the reader with the legislation concerning the discharge of sewage water from domestic sewage treatment plants and deals with the supply of a domestic sewage treatment plant with a renewable energy resource. It contains a design of a system for water purification and treatment.
Description
Citation
PŘINOSIL, M. Využití obnovitelných zdrojů energie pro čištění a úpravu vody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-24
Defence
Student prezentoval výsledky své práce, oponent Ing. Lukáš Radil, Ph.D. přečetl oponentní posudek, vedoucí práce doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. přečetl posudek vedoucího práce. Ing. Lukáš Radil, Ph.D. doplnil svou oponentní otázku o dotaz, proč student nezahrnul čistírnu SBR, student plynule odpověděl. Student zodpověděl další otázky oponenta správně. Ing. David Topolánek, Ph.D. se dotázal na zvolený filtrační systém a motivaci pro navrhnutý design, student odpověděl s mírnou pomocí vedoucího práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO