Laboratorní úloha elektronický model výtahu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací modelu elektronického výtahu. Model je plně elektronický, bez mechanických prvků. Celý tento projekt bude sloužit studentům v laboratoři automatizace, jako názorná pomůcka při osvojování práce s programovatelnými automaty firmy Siemens, jmenovitě modely řady S7-200. Pohyb kabiny výtahu je znázorňován pomocí sloupcových diod takzvaných bargrafů, které jsou ovládány pomocí aktivních prvků, LED driverů. Model je řízen pomocí mikroprocesoru ATMEL ATmega128, který je s PC propojen sériovou i paralelní linkou. V práci jsou dále popsány uvažované a použité technologie, vývojové prostředí a konstrukční prvky.
My Bachelor project is based on concept and realization of electronic model of elevator. This examplar works only on electric base without any mechanical components. This project at all will stay in laboratory of automatization. Students can use it as visual aid in studying and learning new things about programmable controller of Siemens, especially models S7-200. The movement of cabine of elevator is exemplified in bargraf, which you can leave control over then by active componets, LED drivers. The model is directed by micro-processor ALMEL ATmega128, which is connected with PC serial and paralel line. In my project you can find some descriptions of under consideration and used technologies, development system and constructional components.
Description
Citation
KAŠPAR, O. Laboratorní úloha elektronický model výtahu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda) prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen) doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen) doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO