Návrh předpjaté betonové konstrukce nad garážemi

Abstract
Práce řeší alternativní návrh stropní konstrukce nad garážemi se zvětšeným rozpětím nosných sloupů. Obsahuje předběžný návrh zjednodušenými metodami, statickou analýzu v některém programovém systému pro výpočet konstrukcí, návrh a posouzení části stropní konstrukce a vybraných detailů.
The work deals with an alternative design of the ceiling structure above the garages with an increased span of supporting columns. It includes preliminary design by simplified methods, structural analysis in a structural analysis software system, design and assessment of part of the ceiling structure and selected details.
Description
Citation
JANOVSKÁ, N. Návrh předpjaté betonové konstrukce nad garážemi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radim Nečas, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Koláček, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Šimek (člen) Ing. Tomáš Kulhavý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Studentka prezentovala svou práci a poté zodpověděla na otázky oponenta. Komise poté kladla následující otázky. Doktor Koláček položil dotaz ohledně postupu napínání kabelů. Studentka zodpověděla. doc. Nečas položil dotaz ohledně posudku napětí v mezním stavu použitelnosti. Studentka zodpověděla. doc. Zich položil dotaz ohledně řešení podpor. Studentka zodpověděla. Doktor Koláček položil dotaz ohledně opodstatnění počtů kabelů. Studentka zodpověděla.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO