Dokumentace hradiště u Snovídek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá vytvořením vrstevnicového plánu v měřítku 1:250 a vizualizací terénní plochy hradiště Hrádek u Snovídek. V rámci vyhotovení probíhaly měřičské, výpočetní a grafické práce. Mezi použité metody patří metoda GNSS, polygonový pořad a tachymetrická metoda. Kontrola byla provedena nezávislým měřením dvou kontrolních profilů. Pro zpracování byly použity primárně programy Groma v.11, Microstation PowerDraf V8i Select a Atlas DMT. Lokalita byla umístěna do souřadnicového a výškového systému S-JTSK a Bpv. Přesnost je vyhovující pro 3. třídu přesnosti.
The bachelor´s thesis deals with the creation of a contour plan in the scale of 1: 250 and visualization of the terrain area of the Fortification near Snovídky. Measuring, computing and graphic work was carried out. The methods used include the GNSS method, the traverse and the tachymetric method. The inspection was performed by independent measurement of two control profiles. Primary Groma v.11, Microstation PowerDraf V8i Select and Atlas DMT were used for processing. The location was placed in the coordinate system S-JTSK and elevation system Bpv. Accuracy is suitable for Class 3 accuracy.
Description
Citation
CAFOURKOVÁ, J. Dokumentace hradiště u Snovídek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Geodézie, kartografie a geoinformatika
Comittee
Date of acceptance
2018-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO